با پیشنهاد شما حامیان عزیز و اعتمادی که به این مجموعه داشتید بخشی را طراحی کرده ایم تا افرادی که علاقمند اند به حیوانات کمک کنند با اطمینان کامل این کار برای آنها آسان گردد تمامی هزینه های واریزی در این بخش با مشورت 7 نفر از اعضای اصلی این مجموعه به حیوانات نیازمند اختصاص داده می شود.

loading

قبل از دریافت حیوان با مراجعه به دامپزشکی از سلامت حیوان مطمین شوید...