آگهی حیوانات خانگی
آگهی حیوانات خانگی
با پیشنهاد شما حامیان عزیز و اعتمادی که به این مجموعه داشتید بخشی را طراحی کرده ایم تا افرادی که علاقمند اند به حیوانات کمک کنند با اطمینان کامل این کار برای آنها آسان گردد تمامی هزینه های واریزی در این بخش با مشورت 7 نفر از اعضای اصلی این مجموعه به حیوانات نیازمند اختصاص داده می شود.

loading

از پرداخت هر گونه هزینه بابت ارسال حیوان یا بیعانه دادن جدا خودداری کنید و فقط و فقط حضوری مراجعه کنید