زبان بدن سگ و گربه به ما چه میگوید؟

زبان بدن سگ و گربه می­تواند معانی مختلفی داشته باشد.سگ ها و گربه ها از طریق زبان، بدن با ما و با یکدیگر ایجاد ارتباط می­نمایند. هنگام استفاده از زبان بدن برای تعبیر آنچه حیوانات خانگی ما می­گویند،مهم است که هم زمینه و هم شخصیت مستقل حیوان خانگی را در نظر بگیریم. در حالی که […]

دانلود اپلیکیشن اندروید رابینسه