حقوق حیوانات

حقوق حیوانات چیست؟

حقوق حیوانات در چه چیزی است؟ همه ساله در جهان میلیون‌ها حیوان در آزمایشات مختلف علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌ها مسموم می‌شوند، سوخته می‌شوند، در معرض بسیاری از بیماری‌ها قرار می‌گیرند، فلج می‌شوند،‌ کور می‌‌شوند، در گرسنگی به سر می‌برند، دچار آسیب‌های مغزی می‌شوند و حتی ممکن است آنقدر آسیب ببینند که رها شوند […]

دانلود اپلیکیشن اندروید رابینسه